Registrace partnerů výstavba

Určeno pouze pro oblast výstavby nových plynárenských zařízení a rekonstrukcí plynárenských zařízení.

Mám přístup do aplikace SLC

Adresa

Oblast působnosti

Nabízený sortiment

Nízkotlaké plynovody do 0,05 bar včetně, středotlaké plynovody nad 0,05 bar do 4 bar včetně
Vysokotlaké plynovody nad 4 bar do 40 bar včetně
Regulační stanice
Protikorózní ochrana plynárenských zařízení
Zpracování projektové dokumentace

Společnost GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 (dále jen "GasNet"), je Správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) číslo 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. Informace o jejich zpracování vyžadované platnými právními předpisy, včetně jejich rozsahu a účelu zpracování, přehledu práv a povinností GasNet i subjektu údajů a aktualizovaného seznamu zpracovatelů osobních údajů, jsou zveřejněny na webové stránce GasNet (https://www.gasnet.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju) a na vyžádání budou poskytnuty na kontaktních místech GasNet.