Registrace partnerů výstavba

Určeno pouze pro oblast výstavby nových plynárenských zařízení a rekonstrukcí plynárenských zařízení.

Mám přístup do aplikace SLC

Adresa

Oblast působnosti

Nabízený sortiment

Nízkotlaké plynovody do 0,05 bar včetně, středotlaké plynovody nad 0,05 bar do 4 bar včetně
Vysokotlaké plynovody nad 4 bar do 40 bar včetně
Regulační stanice
Protikorózní ochrana plynárenských zařízení
Zpracování projektové dokumentace