Provoz a údržba

zajištění základních činností  na plynárenském zařízení (VTL plynovody, místní plynovodní síť, regulační stanice, odorizační stanice, protikorozní ochrana)

 • inspekce
 • provozní revize
 • diagnostika
 • kontrola zápachovosti
 • plánovaná údržba
 • odstraňování úniků
 • neplánované opravy
 • vytýčení plynárenských zařízení
 • kontrola dodržování podmínek staveb

speciální práce

 • obslužné a technologické práce související s investičními akcemi
 • navrtávky a balónování plynovodů
 • montážní práce
 • svářečské práce

pohotovostní služba

dispečink

bezpečnost práce a ochrana životního prostředí