Žádost o stanovisko k existenci plynárenských zařízení

Stanoviska vydávaná společností GasNet s.r.o. se dělí na dvě základní skupiny:

  1. Stanovisko k plynárenské stavbě – jde o stanovisko, které ŘEŠÍ přímo plynofikaci stavby (např. samostatná plynovodní přípojky, přeložka, výstavba plynovodu a přípojek). V tomto případě se elektronická žádost na portálu „Distribuce plynu online“ NEPODÁVÁ. Kontaktujte, prosíme, přímo našeho technika prostřednictvím kontaktního systému ZDE.
  2. Stanovisko k NEplynárenské stavbě – jde o stanovisko, které NEŘEŠÍ plynofikaci stavby, ale řeší provedení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení (výstavba inž. sítí, novostavby RD včetně jejich demolicí, komunikace, atd.). Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek uvedených ve stanovisku provozovatele distribuční soustavy, které na základě zmocnění vyhotovuje jeho jménem společnost GasNet Služby, s.r.o.

Žádost o stanovisko podejte, prosíme, prostřednictvím naší elektronické žádosti ZDE.
Často kladené otázky ohledně portálu „Distribuce plynu online“ ZDE.

Písemná žádost ke stažení

Písemnou žádost využijte v případě, že jde o vydání stanoviska k projektu nebo ke stavbě plynárenského zařízení (např. plynovod, přípojka, odběrné plynové zařízení apod.) Vyplněný formulář zašlete elektronicky na e-mailovou adresu, kterou naleznete v kontaktním systému ZDE, nebo poštou na adresu společnosti.

Písemná žádost o stanovisko k existenci plynárenských zařízení GasNet Služby ke stažení ZDE.