Stanovisko k existenci sítě

Vyberte, jaké stanovisko potřebujete:

Stanovisko k neplynárenské stavbě

Vydání stanoviska je bezplatné

Kdy využijete online žádost o stanovisko k neplynárenské stavbě?

V podstatě kdykoliv, kdy potřebujete kopnout do země. Žádost je určena pro vydání stanoviska k existenci plynárenských zařízení nebo k činnosti v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Získání stanoviska je nezbytnou podmínkou k územnímu či stavebnímu řízení podle zák. 183/2006 Sb. Vydání stanoviska je bezplatné. Vydání stanoviska je také podmínkou pro následné vytyčení našich plynárenských zařízení v terénu a provedení kontroly splnění podmínek uvedených ve stanovisku.

Obvyklé důvody pro žádost:

 • Havárie – řešení havarijního stavu provozované inženýrské sítě (vodovod, el. rozvody, sdělovací vedení, atd.
 • Informace o výskytu sítí – pouze orientační informace o existenci našich PZ v dané lokalitě (např. před koupí pozemku apod.). Stanovisko lze využít také jako podklad pro zpracování projektové dokumentace. Toto stanovisko NELZE použít pro jednání se stavebními úřady.
 • Předprojektová příprava – slouží ke sdělení konkrétních podmínek pro zpracování projektové dokumentace v dané lokalitě
 • Povolení stavby – slouží jako podklad k veřejnoprávnímu projednání stavby příslušným stavebním úřadem, žadatel si dle situace zvolí správnou ze tří nabízených variant. Na základě tohoto stanoviska se následně provádí vytýčení a kontrola stanovených podmínek.
 • Užívání stavby – projednání změny užívání nebo kolaudace stavby
 • Odstranění stavby – projednání odstranění stavby (například demolice)

Jak stanovisko získat?

 1. Vyplňte a odešlete elektronickou žádost.
 2. E-mailem vám potvrdíme přijetí a přiřadíme vaší žádosti číslo.
 3. Až bude stanovisko hotové, budeme vás informovat dalším e-mailem. Zároveň vám přijde esemeska s heslem, které budete potřebovat ke stažení. 
 4. Kliknete na odkaz v obdrženém e-mailu, zadáte číslo své žádosti a je to.
 5. Heslo je jednorázové. V případě problémů se stažením kontaktujte Zákaznickou linku GasNet 555 90 10 10 a uveďte číslo žádosti.

Stanovisko k plynárenské stavbě

Vydání stanoviska je bezplatné

Jak jej získat?

Projektovou dokumentaci s Žádostí o vydání stanoviska předložíte k posouzení našemu příslušnému specialistovi. Specialistu pro svou oblast najdete v Kontaktním systému, nebo můžete vyhledat správný kontakt přes našeho chatbota (Projekt / konzultace technického řešení).

Pro tento typ stanoviska se elektronická žádost na portálu Distribuce plynu online NEPODÁVÁ. Pro podání žádosti kontaktujte přímo našeho specialistu (Kontaktní systém), nebo můžete použít chatbota.