Žádost o vydání stanoviska k existenci plynárenských zařízení nebo k činnosti v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu pro NEplynárenské stavby

Stanoviska vydávaná společností GasNet s.r.o. se dělí na dvě základní skupiny:

 1. Stanovisko k plynárenské stavbě – jde o stanovisko, které ŘEŠÍ přímo plynofikaci stavby (např. samostatná plynovodní přípojky, přeložka, výstavba plynovodu a přípojek). V tomto případě se elektronická žádost na DPO NEPODÁVÁ. Kontaktujte, prosíme, přímo našeho technika prostřednictvím kontaktního systému ZDE.
 2. Stanovisko k NEplynárenské stavbě – jde o stanovisko, které NEŘEŠÍ plynofikaci stavby, ale řeší provedení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení (výstavba inž. sítí, novostavby RD včetně jejich demolicí, komunikace, atd.). Žádost o stanovisko podejte, prosíme, prostřednictvím naší elektronické žádosti ZDE.

V jakých situacích online žádost o stanovisko k NEplynárenské stavbě využijete?

Žádost je určena pro vydání stanoviska k existenci plynárenských zařízení nebo k činnosti v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Získání stanoviska je nezbytnou podmínkou k územnímu či stavebnímu řízení dle zák. 183/2006 Sb. Vydání stanoviska je bezplatné. Vydání stanoviska je také podmínkou pro následné vytýčení našich PZ v terénu a provedení kontroly splnění podmínek uvedených ve stanovisku.

Důvody žádosti ve stanovisku k NEplynárenské stavbě:
 1. Havárie – řešení havarijního stavu provozované inženýrské sítě (vodovod, el. rozvody, sdělovací vedení, atd.)
 2. Informace o výskytu sítí – pouze orientační informace o existenci našich PZ v dané lokalitě (např. před koupí pozemku apod.). Stanovisko lze využít také jako podklad pro zpracování projektové dokumentace. Toto stanovisko NELZE použít pro jednání se stavebními úřady.
 3. Předprojektová příprava – slouží ke sdělení konkrétních podmínek pro zpracování projektové dokumentace v dané lokalitě
 4. Povolení stavby – slouží jako podklad k veřejnoprávnímu projednání stavby příslušným stavebním úřadem, žadatel si dle situace zvolí správnou ze tří nabízených variant. Na základě tohoto stanoviska se následně provádí vytýčení a kontrola stanovených podmínek.
 5. Užívání stavby – projednání změny užívání nebo kolaudace stavby
 6. Odstranění stavby – projednání odstranění stavby (např. demolice)

Průběh vyřizování stanoviska k NEplynárenské stavbě:
 1. žadatel vyplní a odešle elektronický formulář žádosti
 2. následně obdrží žadatel e-mailem potvrzení o přijetí žádosti a informaci o přiřazeném čísle žádosti
 3. po vyřízení stanoviska obdrží žadatel e-mailem potvrzení o vyhotovení stanoviska (ve formátu PDF)
 4. žadateli je odeslána na jím uvedené mobilní číslo SMS zpráva s heslem pro stažení stanoviska
 5. žadatel se přihlásí na uvedený odkaz, který obdržel v e-mailu o vydání stanoviska, zadá heslo a stanovisko si stáhne

Odkazy pro podání žádosti a pro stažení stanoviska k NEplynárenské stavbě

Vyplnění elektronické žádosti o vydání stanoviska ZDE
Nutné přílohy pro podání žádosti (FAQ) ZDE
Stažení stanoviska ZDE

Informace o stanovisku a žádost o zaslání nového hesla

Pro tyto případy si, prosíme, připravte číslo žádosti (najdete jej v zaslané e-mailové zprávě s potvrzením o přijetí) a následně nás kontaktujte na Zákaznické lince GasNet 555 90 10 10.

Přejete si kvůli vyřízení stanoviska kontaktovat příslušného technika?

Využijte náš "Kontaktní systém" ZDE, ve kterém zadejte dotčenou lokalitu a z nabízených možností vyberte možnost "Stanoviska" a následně možnost "Stanovisko k existenci sítí a ke stavbě NEplynárenského zařízení".

Další užitečné odkazy

Návod pro správné zadání adresy ZDE
Vytýčení a kontrola křížení plynárenských zařízení ZDE
Často kladené otázky ZDE