GasNet

Jsme plynaři,
jsme GasNet

Jsme distributor zemního plynu. Pečujeme o největší plynárenskou síť v České republice, kterou proudí životně důležitý zdroj energie k milionům lidí. Každý den se staráme o to, aby zemní plyn doputoval bezpečně a spolehlivě k českým domácnostem a firmám. Věříme v budoucnost plynu. Chceme být pilířem moderní a zelené energetiky. Zapojíme proto digitalizaci, inovace a nové technologie. Protože nám záleží na společné budoucnosti, chováme se ohleduplně, udržitelně a odpovědně: k sobě navzájem, našemu okolí a životnímu prostředí.

 

 

Naše strategie

S naší novou značkou dáváme bezpečnosti, spolehlivosti a respektu příběhy a tváře našich lidí – profesionálů ze skupiny GasNet.

Konstrukce loga

Naše značka je odrazem toho, kým jsme. Konstrukce je sestavená z přesných, geometrických tvarů se stejnou precizností a profesionalitou, s jakou budujeme a pečujeme o plynárenskou síť. Propojuje litery gn v jediném tahu, a symbolizuje tak základní prvek naší infrastruktury, našeho podnikání - plynovod.

Značka je silná, hrdá, sebevědomá a přátelská.

 

Logotyp

 

GasNet je moderní technologická společnost, proto je vizuální oddělení obou slov v našem názvu sílou řezu strojově přesné a jednoznačné. Logotyp byl zkonstruován na stejných principech jako symbol.

 Základní tvar

 

Kompletní logo je tvořeno dvěma základními elementy - symbolem a logotypem. Tyto elementy mohou mít různá vzájemná postavení a měřítka a vytvářejí tak variabilní systém aplikace pro různé podmínky a provedení.

 

Variabilita loga v ojedinělých případech připouští i volnou aplikaci symbolu a logotypu za dodržení základních pravidel. Vždy je třeba dbát na celkový formát a prostor pro aplikaci. Logotyp by měl být vždy doplněn i o symbol. Pokud se jedná o výrazně horizontální či vertikální formát, lze symbol chápat jako grafický prvek, může např. vystupovat z formátu, ideálně z pravé strany. Případně lze poměr elementů i otočit a dominantní logotyp tak doplnit drobným symbolem vpravo nahoře od logotypu.

Symbol

Symbol

zelená

černá

bílá

ukázka

Logotyp

Logotyp

Zelená

Černá

Bílá

Bannery

Exteriér

Základní barvy

Výrazná zelená barva dodává naší vizuální identitě pozitivní energii a podtrhuje naše zaměření na udržitelnost a životní prostředí. Základní barva je dopněna odstíny šedé.

Níže uvedené barevné specifikace jsou závazné a jejich změna představuje naprosto nežádoucí zásah do vizuální identity naší společnosti. V základní variantě loga navíc užíváme barevné gradienty.

 


ZELENÁ
RGB 64 196 0
CMYK 74 0 100 0
HEX #40c400
PANTONE 802 C
RAL 6018
ODSTÍNY ČERNÉ
RGB 229 229 229 - 0 0 0
CMYK 0 0 0 10 - 0 0 0 100
HEX #e5e5e5 - #000000
BÍLÁ
RGB 255 255 255
CMYK 0 0 0 0
HEX #ffffff

Gradienty

Díky užití barevných gradientů získává značka prostor, třetí dimenzi, a působí plasticky. Varianty loga s gradienty jsou základní a preferovanou podobou značky, kterou užíváme všude, kde je to technologicky možné (v online i v klasickém digitálním a ofsetovém tisku).

Tam, kde technologie neumožňuje reprodukovat (zobrazit, vytisknout) gradient, je přípustné nahradit základní logo variantou bez gradientu. Takovým příkladem může být např. vyhotovení loga z 3D materiálu, ražba, gumotisk nebo aplikace loga pod doporučenou minimální velikostí (např. sponzorské pruhy). U černých variant loga s gradientem pracujeme se škálou šedé, abychom docílili dostatečného kontrastu černého stínu v gradientu.

 


RGB 64 196 0 - 36 126 44
CMYK 74 0 100 0 - 85 10 100 10
HEX #40c400 - #237d26
RGB 102 102 102 - 51 51 51
CMYK 0 0 0 60 - 0 0 0 80
HEX #666666 - #333333
RGB 255 255 255 - 102 102 102
CMYK 0 0 0 0 - 0 0 0 60
HEX#43a729 - #666666

Základní varianta

 

Naše značka je originální, záleží nám na naší značce, na tom jak prezentuje naši společnost, a chceme, aby byla užívána správně.

 

V základní variantě značky je logotyp umístěný uvnitř prostoru symbolu. Toto řešení značky užíváme všude, kde je to možné. Pouze v případě, že je z hlediska čitelnosti nebo aplikačních omezení umístění této varianty nemožné nebo zcela zřejmě nevhodné, je přípustné užít sekundární varianty loga.

s gradientem

zelená

černá

bílá

ukázka

bez gradientu

zelená

černá

bílá

ukázka

Sekundární varianty

 

Vertikální

Tato varianta je určena pouze pro takové aplikace, které nedovolují užití základní varianty značky. Zde je logotyp umístěn přímo pod symbolem, a tím umožňuje aplikaci loga i v případě, že je prostor pro základní variantu loga nedostatečný.

s gradientem

zelená

černá

bílá

ukázka

bez gradientu

zelená

černá

bílá

ukázka

Horizontální

s gradientem

zelená

černá

bílá

ukázka

bez gradientu

zelená

černá

bílá

ukázka

Ochranná zóna

 

Ochranná zóna je minimální vzdálenost loga vůči ostatním objektům v layoutu. Umístíme-li logo do pomyslného obdélníku, je tato vzdálenost rovna dvojnásobku síly tahu symbolu "gn". U logotypu se potom řídíme šířkou a výškou litery "a". Takto nastavená ochranná zóna platí pro všechny varianty loga.

Logo

Logotyp

Minimální velikost

 

Minimální povolená velikost plnohodnotné varianty loga v tisku je 15 mm vertikálně. V digitálním prostředí je tato velikost 70 px vertikálně. Samotný symbol dovoluje tisk od 10 mm vertikálně a digitální zobrazení od 25 px. Minimální velikost vertikální varianty loga je 15 mm / 70 px a horizontální varianty potom 7 mm / 35 px.

symbol

200px

100px

50px

25px

Zakázané užití

 
 Je zakázáno vytvářet nové barevné varianty primárních i sekundárních log. Povolená je firemní zelená, bílá a stupně šedé. Libovolné seskupování symbolu a logotypu včetně změn velikostních poměrů jednotlivých elementů není povoleno. Kombinování odlišných barevných variant symbolu a logotypu v rámci jednoho loga (jedné aplikace) není povoleno.
 
 Je nutné dodržovat poměry stran každé z variant loga. Neproporcionální zvětšování / zmenšování loga je zakázáno. Logo neumisťujeme na nedostatečně kontrastní poklad. Aplikujeme-li logo na fotografii, volíme takovou variantu loga, která zajistí jeho nejlepší čitelnost. Logo neaplikujeme na pozadí, která se vymykají firemní barevnosti. Volíme vždy vhodnou kombinaci bílé / zelené / odstnínů černé - pro logo a jeho pozadí.

Typografie

 

 

 

 

Firemní písmo

 

Geometricky konstruované písmo Fieldwork je ideálním partnerem k oblým tvarům a geometrické konstrukci značky založené na kružnicích. Toto písmo disponuje rozsáhlou rodinou řezů od velmi tenkých po velmi silné, obsahuje znakovou sadu Latin 2 pro sazbu českého jazyka a je vhodné jak pro aplikace v tisku, tak pro digitální publikování.

 

Písmo je dostupné prostřednitvím služby AdobeFonts.

Fieldwork

thin

normal

bold

Online písmo

 

Pro prezentaci značky v online prostoru volíme kromě firemního fontu Fieldwork ještě doplňkové písmo. Tím je volně dostupné Nunito Sans (Google Fonts) a je určeno především pro drobné a odstavcové texty, jelikož vyniká výbornou čitelností na obrazovkách.

 

Získat Nunito Sans z Google Fonts.

Nunito Sans

extra light

normal

bold

Substituční písmo

 

Výhradně pro účely interních a utilitárních tiskovin je určeno substituční písmo Segoe UI. Tento font je automaticky dostupný v knihovnách systému Windows, čímž je zajištěno bezproblémové užití bez nutnosti instalace písma.

 

 

 

Segoe UI