GasNet

Jsme plynaři,
jsme GasNet

Jsme distributor zemního plynu. Pečujeme o největší plynárenskou síť v České republice, kterou proudí životně důležitý zdroj energie k milionům lidí. Každý den se staráme o to, aby zemní plyn doputoval bezpečně a spolehlivě k českým domácnostem a firmám. Věříme v budoucnost plynu. Chceme být pilířem moderní a zelené energetiky. Zapojíme proto digitalizaci, inovace a nové technologie. Protože nám záleží na společné budoucnosti, chováme se ohleduplně, udržitelně a odpovědně: k sobě navzájem, našemu okolí a životnímu prostředí.

Tone of voice

Konstrukce loga

Naše značka je odrazem toho, kým jsme. Konstrukce je sestavená z přesných, geometrických tvarů. Propojuje litery gn v jediném tahu, a symbolizuje tak základní prvek naší infrastruktury, našeho podnikání - plynovod.

 

Základní varianta loga

Logotyp

 

GasNet je moderní technologická společnost, proto je vizuální oddělení obou slov v našem názvu sílou řezu strojově přesné a jednoznačné. Logotyp byl zkonstruován na stejných principech jako symbol.

 Základní tvar

 

Kompletní logo je tvořeno dvěma základními elementy - symbolem a logotypem. Variabilita loga v ojedinělých případech připouští i volnou aplikaci symbolu a logotypu za dodržení základních pravidel. Vždy je třeba dbát na celkový formát a prostor pro aplikaci. Logotyp by měl být vždy doplněn i o symbol. Pokud se jedná o výrazně horizontální či vertikální formát, lze symbol chápat jako grafický prvek, může např. vystupovat z formátu, ideálně z pravé strany.

Symbol

Symbol

zelená

černá

bílá

ukázka

Logotyp

Logotyp

Zelená

Černá

Bílá

Bannery

Exteriér

Základní barvy

Výrazná zelená barva dodává naší vizuální identitě pozitivní energii a podtrhuje naše zaměření na udržitelnost a životní prostředí. Základní barva je doplněna odstíny šedé. Pro grafické prvky jiné než logo je možné použít také reflexní zelenou.

Níže uvedené barevné specifikace jsou závazné. V základní variantě loga navíc užíváme barevné gradienty.

 

ZELENÁ
RGB 64 196 0
CMYK 74 0 100 0
HEX #40c400
PANTONE 802 C
RAL 6018
REFLEXNÍ ZELENÁ
RGB 64 255 0
CMYK 75 0 100 0
HEX #40FF00

ODSTÍNY ŠEDÉ
RGB 229 229 229 - 0 0 0
CMYK 0 0 0 10 - 0 0 0 100
HEX #e5e5e5 - #000000
BÍLÁ
RGB 255 255 255
CMYK 0 0 0 0
HEX #ffffff

Gradienty

Díky užití barevných gradientů získává značka prostor, třetí dimenzi, a působí plasticky. Varianty loga s gradienty jsou základní a preferovanou podobou značky, kterou užíváme všude, kde je to technologicky možné (v digitální podobě i v tisku).

Tam, kde technologie neumožňuje reprodukovat gradient, je přípustné nahradit základní logo variantou bez gradientu. Např. vyhotovení loga z 3D materiálu, ražba, gumotisk nebo aplikace loga pod doporučenou minimální velikostí (např. sponzorské pruhy). U černých variant loga s gradientem pracujeme se škálou šedé, abychom docílili dostatečného kontrastu černého stínu v gradientu.

 


RGB 64 196 0 - 36 126 44
CMYK 74 0 100 0 - 85 10 100 10
HEX #40c400 - #237d26
RGB 102 102 102 - 51 51 51
CMYK 0 0 0 60 - 0 0 0 80
HEX #666666 - #333333
RGB 255 255 255 - 102 102 102
CMYK 0 0 0 0 - 0 0 0 60
HEX#43a729 - #666666

Základní varianta

Naše značka je originální, záleží nám na naší značce, na tom jak prezentuje naši společnost, a chceme, aby byla užívána správně.

 

V základní variantě značky je logotyp umístěný uvnitř prostoru symbolu. Toto řešení značky užíváme všude, kde je to možné. Pouze v případě, že je z hlediska čitelnosti nebo aplikačních omezení umístění této varianty nemožné nebo zcela zřejmě nevhodné, je přípustné užít sekundární varianty loga.

Loga ke stažení

s gradientem

zelená

černá

bílá

ukázka

bez gradientu

zelená

černá

bílá

ukázka

Sekundární varianty

Tyto varianty jsou určené pouze pro takové aplikace, které z prostorových důvodů nedovolují užití základní varianty značky.

Vertikální

Loga ke stažení

s gradientem

zelená

černá

bílá

ukázka

bez gradientu

zelená

černá

bílá

ukázka

Horizontální

s gradientem

zelená

černá

bílá

ukázka

bez gradientu

zelená

černá

bílá

ukázka

Ochranná zóna

 

Ochranná zóna je minimální vzdálenost loga vůči ostatním objektům v layoutu. Umístíme-li logo do pomyslného obdélníku, je tato vzdálenost rovna dvojnásobku síly tahu symbolu "gn". U logotypu se potom řídíme šířkou a výškou litery "a". Takto nastavená ochranná zóna platí pro všechny varianty loga.

Logo

Logotyp

Minimální velikost

 

Minimální povolená velikost plnohodnotné varianty loga v tisku je 15 mm vertikálně. V digitálním prostředí je tato velikost 70 px vertikálně. Samotný symbol dovoluje tisk od 10 mm vertikálně a digitální zobrazení od 25 px. Minimální velikost vertikální varianty loga je 15 mm / 70 px a horizontální varianty potom 7 mm / 35 px.

symbol

200px

100px

50px

25px

Zakázané užití


Je zakázáno vytvářet nové barevné varianty primárních i sekundárních log. Povolená je firemní zelená, bílá a stupně šedé. Libovolné seskupování symbolu a logotypu včetně změn velikostních poměrů jednotlivých elementů není povoleno. Kombinování odlišných barevných variant symbolu a logotypu v rámci jednoho loga (jedné aplikace) není povoleno.

Je nutné dodržovat poměry stran každé z variant loga. Neproporcionální zvětšování / zmenšování loga je zakázáno. Logo neumisťujeme na nedostatečně kontrastní poklad. Aplikujeme-li logo na fotografii, volíme takovou variantu loga, která zajistí jeho nejlepší čitelnost. Logo neaplikujeme na pozadí, která se vymykají firemní barevnosti. Volíme vždy vhodnou kombinaci bílé / zelené / odstínů šedé - pro logo a jeho pozadí.

Jakékoliv užití loga podléhá schválení oddělením PR & Komunikace.

Typografie

 

 

 

 

Firemní písmo

 

Geometricky konstruované písmo Fieldwork je ideálním partnerem k oblým tvarům a geometrické konstrukci značky založené na kružnicích. Toto písmo disponuje rozsáhlou rodinou řezů od velmi tenkých po velmi silné, obsahuje znakovou sadu Latin 2 pro sazbu českého jazyka a je vhodné jak pro aplikace v tisku, tak pro digitální publikování.

 

Písmo je dostupné prostřednictvím služby AdobeFonts.

 

Jak sestavit layout

Fieldwork

thin

normal

bold

Online písmo

 

Pro prezentaci značky v online prostoru volíme kromě firemního fontu Fieldwork ještě doplňkové písmo. Tím je volně dostupné Nunito Sans (Google Fonts) a je určeno především pro drobné a odstavcové texty, jelikož vyniká výbornou čitelností na obrazovkách.

 

Získat Nunito Sans z Google Fonts.

Nunito Sans

extra light

normal

bold

Substituční písmo

 

Výhradně pro účely interních a utilitárních tiskovin je určeno substituční písmo Segoe UI. Tento font je automaticky dostupný v knihovnách systému Windows, čímž je zajištěno bezproblémové užití bez nutnosti instalace písma.

 

 

 

Segoe UI

Fotografie

 

 

Fotografie pro marketingové účely řadíme do třech základních skupin dle tématu: ekologie, technologie a charaktery. Ekologické fotografie se orientují na neživou přírodu a floru v širokých záběrech i detailech. Technologické téma zpracováváme pomocí textur a záběrů z reálného odborného prostředí. A portréty potom zachycují především členy týmu GasNet.

Ekologie

 

Letecké snímky přírody, zelených ploch a lesů. Signifikantním elementem je táhnoucí se cesta, silnice, řeka, tok - náznak propojení, proudění, energie. Pohled do přírody, široký záběr, pozitivní emoce. Spojené cesty tvořící síť, stále připomínající propojení a proudění. Obrázek nekončí bílou oblohou do ztracena, ale má jasné hranice.
Detail organického přirozeného vzoru přecházejícího v abstraktní rovinu. Infrastruktura listu opět poukazuje na propojení energií. Přírodní elementy fotografované v popředí ve spojení s plynárenskou technologií nebo vyobrazením pracovníků společnosti GasNet.

Technologie

 

Detailní záběry plynárenských technologií bez přítomnosti lidí. Rozostření pozadí nepřesáhne míru potřebnou k pochopení kontextu detailu obrazu. Práce na plynárenských zařízeních. Vyobrazení pracovníků samostatně či ve skupině při práci na kontrole (údržbě, instalaci) zařízení.
Pracovní portréty při věrohodných pracovních aktivitách. Přirozené a nestylizované, avšak profesionální a kvalitní záběry pracovníků charakteristické pohledem do kamery. Bezpečnost při práci. Vyobrazení pracovníků vybavených bezpečnostními pomůckami, samostatně či ve skupině při každodenní práci na plynárenských zařízeních.

Charaktery

 

Přirozené, důvěryhodné tváře. Muži i ženy různých věkových kategorií. Čelní pohled, bez nepřirozených úhlů záběru. Sympatické, ale přirozené výrazy obličeje. Mírné, věrohodné úsměvy, bez stylizovaných grimas.
Při fotografování v reálném prostředí s rušivým pozadím volíme velkou míru rozostření pozadí, aby postava vynikla a byla od pozadí dostatečně oddělena. Při focení v exteriéru volíme pokud možno záběry bez pestrobarevných nesourodých pozadí. Zajistíme dostatečné rozostření pozadí, aby bylo co nejméně rušivé vůči centrální postavě.

Obecné principy

 

Přirozenost

Vždy volíme přirozené světlo, kontrast, úhly záběrů, osoby i prostředí. Pozadí jednobarevné nebo rozmazané, v neutrálních barvách. Prostředí by mělo odpovídat místním reáliím.

 

Kvalita

Dbáme na ostrost, nasvětlení, kompozici i rozlišení všech fotografií. Především pro tisk je nutné velmi vysoké rozlišení snímku. Snímek by měl mít jasné hranice, neměl by být tzv. do ztracena.

 

Sdělení

Propojení, proudění, energie, sympatie, ekologie, důvěryhodnost, profesionalita, hi-tech. Záběry bez osob by měly hraničit s abstraktními vzory - náladové záběry s pozitivním nábojem.

   
Stylizovaný snímek ve stylu momentky, nikoli portrétu. Neprofesionální osvětlení a rušivé pozadí, díky němuž nelze postavu snadno opticky oddělit od pozadí. Velmi tmavý snímek s nedostatečným nasvícením a nevhodnou atmosférou. Černé jednolité pozadí není pro standardní portrét doporučeno.
Vyhýbáme se užití snímků s nepatřičnou mírou odhalení či nevhodným výrazem modelu. Fotografie musí být vkusná a nekontroverzní. Vzhledem k působení společnosti výhradně na území ČR, není příliš vhodné používat snímky zcela zjevně neodpovídající dané lokaci.
Nevyvážená kompozice, nejasné hranice snímku. Pro použití v layoutu s bílým podkladem je snímek zcela nevhodný. Záběry přírody by se měly primárně soustředit na flóru a neživou přírodu v abstraktnější rovině. Žádoucí jsou obecné neutrální fotografie s ekologickým podtextem.

Layout

 

 

 

 

Foto & text

Horizontální

Kompozice kombinující fotografii s krátkým textem / claimem. Kde je to vhodné, pracujeme s bílým rámečkem dle gridu naznačeného níže. Tam, kde by bílý rámeček nebyl vhodný, pracujeme s bílým boxem ve fotografii. Layouty jsou flexibilní v rámci daného gridu.

s gridem

bez gridu

Vertikální

Vertikální layout podléhá stejným principům jako horizontální. Bílý rámeček zde ale lze rozšířit až do spodní třetiny celého formátu a prostor pro fotografii tím omezíme na zbývající horní 2/3 formátu.

s gridem

bez gridu

Netradiční formáty

Podle výše zmíněných principů lze sestavovat kompozice libovolných formátů. Obecně platí, že čím větší prostor daný formát poskytuje, tím snazší je layout sestavit. Níže je tedy několik příkladů řešení kompozice velmi malých rozměrů, které se mohou uplatnit online i v tisku.

1

2

3

Sazba textu

Jeden sloupec

Takto strukturovaný text a velikosti písma platí pro veškeré druhy layoutů. Nejen pro reprezentativní sazby typu advertorial, ale také pro interně zpracovávané texty.

V případě interního zpracování textu, jako je třeba dopis na hlavičkovém papíře, lze samozřejmě nahradit písmo Fieldwork písmem alternativním (Segoe UI), ale veškeré další specifikace zůstávají beze změny. Udržování ochranné zóny, velikost písem i zarovnání textu na prapor.

 

s gridem

bez gridu

Dva sloupce

s gridem

bez gridu

Tři sloupce

s gridem

bez gridu

Optická zarážka

V textech, které jsou na jednobarevném pozadí, můžeme používat grafickou linku v bílé nebo firemní zelené barvě (podle podkladu). Tato linka je umístěna z pravidla mezi nadpisovou částí či úvodem a samotným copy textem. Případně může doprovázet samotný nadpis.

Příklad publikace:
Sustainability report

Ilustrace

 

 

 

 

Piktogramy

 

Set symbolů je postaven na principu loga samotného. Tyto grafiky jsou tvořeny jednoduchou linkou podpořenou detailem stínu, který naznačuje prostorovost. Ikonografie tak doplňuje vizuální identitu o svébytný, originální a snadno identifikovatelný prvek.
Pro standardní užití je vhodná základní - tenká varianta piktogramů. Pro aplikaci miniaturních symbolů (pod 40 px / 1,5 cm) je vhodnější silnější řez.

Piktogramy ke stažení

thin

bold

Tvorba

 

Při vytváření nových symbolů dbáme na zachování jednotného vzhledu všech grafických prvků firemní identity. Zde je krátké shrnutí několika pravidel:

Tah

Symboly jsou tvořeny tahy, nikoliv plochou. Konce i hrany všech linek jsou vždy kulaté. Tah přitom musí být shodné síly jako je tah symbolu stávajícího ve srovnatelném měřítku.

Stín

Tak jako v samotném logu, používáme i v odvozených grafikách gradient ve škále černé. Tento gradient tvoří stín naznačující vrstvy a jejich vzájemné překrývání. Umístění gradientu ve svislé ose nebo v místě napojení linek.

Směr

Představíme-li si, že je symbol kružnice tvořen jednou linkou, umístíme potom stín tak, jakoby byla linka kreslena po směru hodinových ručiček. Komplikované tvary řešíme individuálně dle konkrétní situace.

Míra detailu

U všech doplňkových symbolů je důležité udržovat konzistentní míru detailů. Symboly mohou působit jednotně a uceleně pouze tehdy, dodržíme-li vždy stejnou hranici zjednodušení. Např. postavy jsou zobrazovány bez obličeje (oči, nos, ústa) a vlasů - a to ve variantě detailu (busta) nebo celé postavy.

Infografika

 

Systém infografiky je postaven na flexibilním isometrickém gridu, originálních ilustracích a specifické barevnosti s gradientem. Isometrické prvky se mohou libovolně skládat a kombinovat či dokonce vrstvit do pater. Nabízí tak nepřeberné množství možností grafického znázornění dat a souvislostí. Lineární ilustrace potom originálně a poutavě doplňují konkrétní informativní sdělení.

Tvorba

 

Při vytváření nových prvků dbáme na zachování jednotného vzhledu. Zde je krátké shrnutí několika pravidel:

Isometrické

Isometrické prostorové ilustrace fungují na bázi dlaždicového gridu, který nám umožňuje libovolné skládání a vrstvení do komplexnějších kompozic. Stavíme města, patra, ulice a dodáváme jednotlivé domy, stromy i postavy - vše v perspektivě 45°.

Lineární

Pro případy sdělení, která nejsou na bázi dat, ale konkrétního poselství, je vhodné užití ilustrací lineárních. Jejich estetika je zcela shodná jako v případě isometrie. Prostředí, do nichž jsou postavy a objekty zasazeny ovšem není v perspektivě, ale klasicky v ploše.

Barevnost

Každý ilustrovaný prvek musí dodržovat firemní barevnost obohacenou navíc o odstín hnědé (HEX #814a1f). Pouze tehdy lze libovolně sestavovat a kombinovat jednotlivé elementy tak, aby byla výsledná kompozice koherentní. Ve všech odstínech lze navíc aplikovat efekty gradientu. Při tvorbě nových prvků vycházíme ze sady stávajících.

Míra detailu

U všech infografických prvků je důležité udržovat konzistentní míru detailů. Ilustrace mohou působit jednotně a uceleně pouze tehdy, dodržíme-li vždy stejnou hranici zjednodušení. Např. postavy jsou zobrazovány bez obličeje (oči, nos, ústa) a vlasů - a to ve variantě isometrické i lineární.

Bezpečnostní ilustrace

 

Grafické vyjádření bezpečnostních rizik při práci s plynárenskými rozvody je založeno na isometrických ilustracích. Vyobrazení klade důraz na technicky přesnou kresbu rozvodů a technologií. Ostatní části kresby jsou méně konkrétní.

Tvorba

 

Při vytváření nových prvků dbáme na zachování jednotného vzhledu. Zde je krátké shrnutí několika pravidel:

Isometrické

Díky jednotné perspektivě 45° jsou všechny jednotlivé prvky orientovány v prostorovém plánu shodně. Tím je garantován jednotný vzhled grafik.

Lineární

Jednotlivé prvky kresby jsou vzájemné kombinovatelné. Díky shodné perspektivě lze části grafiky (postavy, technologie) využít pro vyjádření sdělení ve více situacích. To snižuje celkovou pracnost při tvorbě grafik.

Barevnost

Barevnost je výrazně redukována. Základní ilustrace jsou vytvářeny ve stupních šedé, pozornost diváka je soustředěna na detail díky zvýraznění bezpečnostního rizika doplňkovou červenou barvou. Červená barva může být aplikována jako transparentní.

Míra detailu

U všech infografických prvků je důležité udržovat konzistentní míru detailů. Ilustrace mohou působit jednotně a uceleně pouze tehdy, dodržíme-li vždy stejnou hranici zjednodušení. Postavy jsou zobrazovány výrazně zjednodušené, zatímco u technologií je žádoucí větší míra detailu.

Tone of voice

 

 

 

Naše hodnoty a naše strategie

Chceme být pilířem moderní a zelené energetiky. Máme jasný plán a milníky, jak toho dosáhnout. Směr nám udávají naše hodnoty, které se propisují do naší každodenní práce. V dlouhodobém horizontu nás vede naše strategie.

 

 

Bezpečnost

Spolehlivost

Respekt

 Chceme být pilířem moderní a zelené energetiky

Záleží nám na zdraví a na společné budoucnosti. To je naše pevné přesvědčení, ze kterého vyrůstá pět základních pilířů naší strategie, která má jasný cíl.

Náš claim


Jsme plynaři, jsme GasNet

Témata

 

Spolehlivost
Jsme kritickou infrastrukturou státu. Každý den zajišťujeme spolehlivé a bezpečné dodávky zemního plynu milionům lidí. To je naše poslání.

Bezpečnost
Není pro nás nic důležitějšího než bezpečnost. Zdraví našich zaměstnanců je vždy na prvním místě.

Profesionalita
Naši práci proto bereme opravdu vážně, je pro nás posláním. Naši lidé jsou opravdoví profesionálové, odpovědní, přesní a odhodlaní, se srdcem na správném místě.

Respekt
Jsme si vědomi hodnoty života a nezbytnosti ochrany životního prostředí. Ekologie a udržitelnost jsou v srdci našeho konání. Respektujeme prostředí, ve kterém působíme a pomáháme.

Propojení
Našim zákazníkům jsme vždy nablízku. Propojujeme většinu domácností a firem v ČR.

Technologie
Díky digitalizaci a špičkovým technologiím dokážeme řídit a monitorovat největší plynárenskou infrastrukturu v ČR.

Příběhy

 

Základními pilíři našeho podnikání jsou spolehlivost, bezpečnost a respekt. S naší novou značkou dáváme těmto slovům skutečný obsah prostřednictvím tváří a příběhů lidí, profesionálů ze skupiny GasNet.

 

Každý den se starám o spolehlivost dodávek plynu

Jiří je vedoucí realizace staveb. Má na starosti budování páteřních plynovodních sítí. Jiří a jeho tým ročně vyprojektují, postaví nebo zrekonstruují přes 100 km plynovodů, desítky regulačních stanic, trasových uzávěrů a stovky přípojek. Na jejich práci spoléhá více než 300 tisíc domácností a firem v celém regionu.

Každý rok připojím k síti 3000 nových domácností

Petr je vedoucí rozvoje plynárenské soustavy. Stará se o budování nových plynovodů a přípojek ve městech i menších obcích. Pro domácnosti a firmy zajišťuje Petr se svým týmem přípravu projektů či pomohou se získáním kotlíkových dotací. Každý den vyřídí několik stovek požadavků našich zákazníků. Díky jejich práci vybudujeme každý rok více než 3 000 novýchpřípojek plynu.

 

Osobně pečuji o plynárenská zařízení na Olomoucku

Václav je kontrolor plynárenských zařízení. Denně sleduje desítky parametrů a kontroluje správnou funkci stovek zařízení v celém regionu. Díky svým zkušenostem dokáže často odhalit závadu ještě před tím, než způsobí problém. Václav tak zásadně přispívá k plynulosti zásobování plynem. ‍

Díky nám jsou plynárenské rozvody bezpečné

Kontroloři najezdí ročně tisíce kilometrů. Jejich prací je zabránit únikům plynu. Opakovaně, každý den, ověřují, zda je plynárenská síť bezpečná. Bez jejich práce by nebylo možné garantovat spolehlivé dodávky plynu.

Copywriting

Zásady

 

 

Výslovnost

Vyslovujeme jako jedno slovo [gasnet] se zřetelným [s], tedy nikoli [gaznet]. Zřetelně vyslovujeme také samohlásky, tedy nikoli [g'snet] ani [g'sn't].

 

My

Jsme hrdí na společnost GasNet. Hovoříme o ní raději (nikoli však výhradně) v první osobě množného čísla než ve třetí osobě čísla jednotného. Tedy raději: “Spolehlivé dodávky jsou pro nás prioritou”, než “Pro GasNet jsou spolehlivé dodávky prioritou”.

 

Slang

Hovorové výrazy a familiární tón každé sdělení zlehčují. Tomu se snažíme vyhnout. Nepoužíváme výrazy jako “profíci”, “machři” nebo “borci”, ale “profesionálové”, “odborníci”, “špičky”.

Ukázka

Zde je konkrétní ukázka sdělení v podobě náborové inzerce.

Ukázka 1

Ukázka 2

Ukázka 3

Tiskoviny

 

 

 

Firemní

Veškeré firemní tiskoviny vycházejí přímo ze základů vizuální identity. Jedná se tedy o kombinování loga, logotypu, symbolu a firemních barev pro každý materiál na míru.

Marketingové

V marketingových materiálech hraje hlavní roli obrazový materiál v kombinaci se sloganem. Zde se řídíme především formátem dané inzertní plochy a v rámci daného gridu kombinujeme vizuální identitu s fotografiemi dle tohoto manuálu.

Oblečení a auta

 

 

Při brandingu automobilů a oblečení techniků v terénu je důležitá okamžitá rozpoznatelnost značky. Držíme se tedy typické GasNet barevnosti a aplikací loga.

 

Oblečení

Auta

LNG

Orientační značení

 

 

 

Interiér

Orientační značení v interiéru je založeno na firemních barvách a piktogramech vyrobených v souladu s firemní identitou. Tyto piktogramy jsou dále doplněny o texty, které značí konkrétní lokace.

Interiér může být doplněn o prvky plynárenské infrastruktury adjustované jako artefakty či skulptury.

U většiny značení je předpokládána výroba z řezané folie, místy může být doplněna o symboly složené z 3D materiálu.

Exteriér

Značení exteriéru nabízí mnoho možností řešení. Obecně se přikláníme především k takovému zpracování, které ztvární prostorovost loga reálným vrstvením materiálu, namísto pouhého efektu stínu překrývaných vrstev.

Webdesign

 

 

 

 

Zobrazit design
Zobrazit UI kit

Motion

 

 

 

Text ve videu

Prostorový charakter značky nabádá k jejímu rozpohybování. Zde je ukázka práce s logem, textem a předěly ve videu.

Animace loga

 

Jednoduchá a efektní animace loga může fungovat i jako začátek a závěr firemních prezentací.

Začátek

 

 

Závěr

 

Textový rámeček

 

Proměnný grafický prvek ve videu je černé textové okno, které nese bílý popisek osoby / místa / situace. Tento jednoduchý box je vždy umístěn nad pravým spodním okrajem obrazovky. Skládá se z části hlavního titulku, vedlejšího podtitulku a logaGasNet..

 

Rámeček

Mezera mezi rámečkem a spodním okrajem formátu videa nesmí být výrazně větší či menší než je výška boxu nesoucí hlavní titulek. Sekundární box, nesoucí podtitulek, má poloviční výšku a box s logem je čtverec odvozen od výšky hlavního boxu. Tyto 2 boxy mají 50% průhlednost. Výška hlavního boxu je určena výškou textu, jeho šířka nesmí překročit polovinu formátu videa horizontálních formátů.

Text

Texty ve videu jsou vždy v písmu Fieldwork zarovnaném na levý prapor. Hlavní titulek je řez Regular, velikost 55 b (při formátu HD) a podtitulek je DemiBold, verzálky velikosti 25b (při formátu HD). Velikosti textu se liší dle formátu a čitelnosti, vždy je ale zajištěna ochranná zóna třetiny výšky rámečku. Ideálně zachováme výrazně větší ochranný prostor na pravém okraji, dovoluje-li to formát.

Ke stažení

 

 

 

Logo-set

Varianty loga

ZÁKLADNÍ VARIANTA LOGA
Provedení: s gradientem, bez gradientu
Barevnost: zelená, bílá, černá
Formát: SVG, EPS, JPG, PNG, PDF
STÁHNOUT 

VERTIKÁLNÍ VARIANTA LOGA
Provedení: s gradientem, bez gradientu
Barevnost: zelená, bílá, černá
Formát: SVG, EPS, JPG, PNG, PDF
STÁHNOUT

HORIZONTÁLNÍ VARIANTA LOGA
Provedení: s gradientem, bez gradientu
Barevnost: zelená, bílá, černá
Formát: SVG, EPS, JPG, PNG, PDF
STÁHNOUT

Elementy loga

SYMBOL
Provedení: s gradientem, bez gradientu
Barevnost: zelená, bílá, černá
Formát: SVG, EPS, JPG, PNG, PDF
STÁHNOUT 

LOGOTYP
Provedení: s gradientem, bez gradientu
Barevnost: zelená, bílá, černá
Formát: SVG, EPS, JPG, PNG, PDF
STÁHNOUT

LNG logo

ZÁKLADNÍ VARIANTA LOGA
Provedení: s gradientem, bez gradientu
Barevnost: zelená, bílá, černá
Formát: SVG, EPS, JPG, PNG, PDF
STÁHNOUT

Animace

   

ÚVODNÍ ANIMACE
Provedení: s gradientem
Barevnost: zelená, bílá
Formát: GIF
STÁHNOUT 

ZÁVĚREČNÁ ANIMACE
Provedení: s gradientem
Barevnost: zelená, bílá
Formát: GIF
STÁHNOUT

 

RÁMEČEK
Zdrojový soubor animace textového rámečku pro umístění do videa.
Formát: Adobe After Effects
STÁHNOUT

Piktogramy

 

PIKTOGRAMY
Obsahuje: set piktogramů v SVG, PNG, GIF a EPS
STÁHNOUT

Šablony

 

POWER POINT
Obsahuje: soubory PPTX, POTX, PDF
a složku všech vložených obrázků a videí
STÁHNOUT

POWER POINT
Obsahuje: ukázkový soubor PPT s přehledem stylů
STÁHNOUT