Přejít k obsahu | Přejít k menu | Přejít k vyhledávání

Regulační stanice: Tlak vám nezvedne, naopak sníží

27.03.2024

#novinka 
Když přijdete do regulační stanice, první, co vás zarazí, je zřetelné syčení plynu, který se žene potrubím. Žádný plyn ale necítíte. Přesto první, co naši regulačkáři u vstupu udělají je, že změří koncentraci zemního plynu v ovzduší. Teprve pak vás s helmou na hlavě pustí dovnitř. Bezpečnost mají zkrátka pod kůží.

 

K čemu slouží regulačka

V České republice provozujeme přes tři tisíce regulačních stanic. Víte, ale k čemu jsou? Regulační stanice slouží ke snižování tlaku plynu v distribuční soustavě. Plyn do města či obce zpravidla proudí pod vysokým tlakem a to proto, aby se k zákazníkům dostalo jeho dostatečné množství. Pod vysokým tlakem ho ale do domácností pustit nemůžeme, a proto máme většinou na okrajích měst a obcí zařízení, které tlak snižuje na cca 300 kPa (tzv. středotlak) a případně ještě na asi 2,1 kPa (tzv. nízkotlak). A ten už do sporáku nebo domácího kotle poslat můžeme.

Většina našich regulaček je tzv. jednostupňových, to znamená, že snižují tlak plynu buď z vysokotlaku na středotlak, nebo ze setředotlaku na nízkotlak. Existují ale i dvoustupňové regulačky, které pod jednou střechou snižují tlak dvakrát až na nízkotlak.

Regulační stanice má kromě úpravy tlaku plynu ještě jednu roli – najdete v ní také velký filtr, který zachycuje případné nečistoty, které se mohou v plynu objevit.

 
Aby plyn nezamrznul

Každá regulační stanice musí mít také zařízení na ohřev plynu. Ten se totiž při snížení tlaku ochlazuje a bez ohřevu by nám zařízení mohlo zamrzat. V našich regulačkách máme plynové kotle, nebo elektriku, které ohřívají vodu, skrz kterou pak v trubce proudí plyn a ohřívá se na 4 stupně. Celý systém běží automaticky a kotel spíná podle aktuální potřeby.

Ohřev plynu samozřejmě spotřebovává energie a také produkuje emise. Abychom v budoucnu splnili naši strategii Net Zero, snažíme se dlouhodobě snižovat spotřebu energií na ohřev plynu. Modernizujeme kotle a také testujeme nové technologie, jako jsou například plynová tepelná čerpadla a mikroexpandéry. Za poslední dva roky jsme díky tomu snížili emise CO2 v provozu o 26,7 %.

 
Údržba od A do Z

Regulační stanice funguje automaticky a má řadu zabezpečovacích prvků. Kromě toho nad každou regulačkou drží dohled dispečink, který 24 hodin denně sleduje tlak plynu, který stanicí protéká.

To ale nestačí, o každou z více než 3600 regulačních stanic pečují naši kolegové z provozu. Například v Plzni se o 110 regulaček starají 4 montéři. Pravidelně, jednou až třikrát ročně provádějí ve dvou tzv. provozní kontrolu, která jim zabere několik hodin. Během ní zkontrolují celé zařízení, případně opraví, co je potřeba. A nejen to, pečují také o celou budovu a její okolí. Někdy je potřeba opravit vrata, plot, jindy posekat trávu, nebo třeba vyřezat nálety. Se složitějšími opravami pak pomáhají kolegové z Úseku speciálních prací, nebo se pozve specializovaná firma. Třeba na opravu střechy.

Pohotovost slouží i regulačkáři

I nad regulačními stanicemi je potřeba držet ochrannou ruku 24/7, a tak i naši regulačkáři slouží pohotovost. Nejčastěji vyjíždějí do terénu v situaci, kdy dispečink zaznamená výraznější změnu tlaku plynu ve stanici. Někdy ale musí řešit i méně obvyklé chvilky. Třeba, když nám do oplocení regulačky nacouvá kamion. Jindy zase na pohotovostní linku volají lidé, kteří procházejí kolem regulační stanice a slyší syčet plyn a mylně se domnívají, že je něco špatně.

Práce našich montérů regulačních stanic je zkrátka pestrá. Více se o ní dozvíte v tomto videu.

Víte, že…

Vstupní vysokotlaká trubka má výrazně menší průměr, než výstupní středotlaká? Laik by si myslel, že je to naopak. Ale je to snadné. Když snížíte tlak, stejné množství plynu má větší objem, a tak musí jít do větší trubky, aby stejné množství plynu, které vstupuje do regulační stanice, putovalo dál k našim odběratelům.

Cítíte plyn? Volejte kdykoliv.

Pohotovostní linka 1239

Potřebuje poradit?
Hledáte informace?
Kontaktujte zákaznickou linku.

Zákaznická linka 555 90 10 10