Technické požadavky na snímací zařízení instalované na membránový plynoměr

 • Snímací zařízení musí být v kompaktním provedení, tzn. anténa, baterie i nastavovací zařízení musí tvořit jeden celek. Musí být označeno výrobním číslem, a to jak v (alfa)numerické formě, tak čárovým kódem typu Code 128 nebo QR kódem dle specifikace společnosti GasNet.
 • Maximální rozměry snímacího zařízení jsou 55 × 150 × 25 mm (šířka × výška × hloubka).
 • Patice pro uchycení snímacího zařízení musí být kompatibilní s plynoměry velikostí G4 a G6 značek Elster, Metrix a Itron a musí umožňovat připlombování k zámku pro snímač na plynoměru.
 • Snímací zařízení musí splňovat příslušnou směrnici ATEX (94/9/ES) pro instalaci v zóně 2.
 • Nastavovací software musí být kompatibilní operačním systémem Android  6.0 nebo vyšším
 • Nastavení snímacího zařízení musí probíhat přes bluetooth, NFC či infraport, aby mohla být použita optická hlavice HIE-04.
 • Doporučujeme, aby komunikace snímacího zařízení byla šifrovaná a předešlo se tak případně zaměnitelnosti odeslaných údajů.

Pozor! Není možné instalovat žádné snímací zařízení, které se připojuje jinak než na  patici pro snímač pulzů

Přejete-li si, aby výchozí nastavení provedl pracovník společnosti GasNet, je třeba mu poskytnout administrátorský přístup do aplikace.

Potřebujete připojit měřidlo (snímací zařízení), které dosud nebylo schváleno pro použití v síti společnosti GasNet?

Pak je nutné dodat 5 kusů předmětného zařízení na testování a dalších alespoň 20 kusů zapůjčit pro účely proškolení servisních techniků.

Dodávka musí obsahovat:

 • kompletní sadu pro zákazníka
 • kompletní sadu pro instalaci a nastavení 
 • návod k obsluze a technickou dokumentaci 
 • případně další komponenty, které jsou součástí zákaznické dodávky. 
 • Pokud se nastavení zařízení provádí jinak než přes bluetooth, NFC čiInfraport, musí být součástí dodávky i potřebné rozhraní

Rozhodnutí o schválení či neschválení vám sdělíme do 60 dnů od doručení testovacího a školicího vzorku snímacích zařízení. 

Pozor! Bez našeho schválení není možné zařízení instalovat

Další informace

 • Společnost GasNet si vyhrazuje právo odmítnout instalaci schváleného snímacího zařízení na odběrná místa, která jsou či budou osazena vybranými typy plynoměru.
 • Snímací zařízení může být instalováno výhradně smluvním partnerem společnosti GasNet a pouze s písemným souhlasem společnosti GasNet
  Pozor! Používání neschválených zařízení může být kvalifikováno jako porušení §71 odstavce 5 zákona 458/2000 sb, a sankcionováno až do výše 100.000,- Kč.

Užitečné odkazy