Technická pomoc

Technická pomoc představuje novou službu pro naše zákazníky, kteří potřebují řešit činnosti spojené s připojením k distribuční soustavě.

Široká síť certifikovaných společností nabízí zákazníkům expertní poradenství a možnost úspory času ve formě převzetí všech nezbytných úkonů.

Vyhněte se složitému vyřizování a svěřte veškeré aktivity vztahující se k připojení k distribuční soustavě odborníkům.

Svého Technického partnera si přitom snadno vyberete prostřednictvím našeho kontaktního systému zadáním příslušné lokality a volbou možnosti „Seznam technických partnerů“*
 

Služby

Technický partner zajišťuje následující činnosti:

a) zpracování žádosti o připojení k distribuční soustavě a informuje Vás o postupu připojení;

b) zprostředkování uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě;

c) zpracování projektové dokumentace na odběrné plynové zařízení;

d) zpracování projektové dokumentace na výstavbu plynovodní přípojky;

e) výstavbu odběrného plynového zařízení;

f) výstavbu nové plynovodní přípojky včetně jejího připojení k distribuční soustavě;

g) přípravu příslušných smluv souvisejících se zajištěním provozu plynovodní přípojky do doby jejího odkoupení.

Činnosti uvedené pod písmeny a) a b) hradí Technickému partnerovi příslušný provozovatel distribuční soustavy.

Podmínky, za jakých Vám Technický partner zajistí činnosti uvedené pod písmeny c), d), e), f) a g) včetně úhrady nákladů s nimi souvisejících, jsou věcí smluvních ujednání mezi Vámi a příslušným Technickým partnerem. Provozovatel distribuční soustavy (RWE GasNet, s.r.o.), ani společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., a JMP DS, s.r.o., neodpovídají za stanovení této ceny a ani ji neovlivňují.
 

Výhody pro zákazníka

  • Technický partner pro zákazníka realizuje veškeré činnosti od administrativy po realizaci plynovodní přípojky a odběrného plynového zařízení na klíč
  • Využití expertních znalostí Technického partnera
  • Garance kvality prací realizovaných Technickým partnerem, který má předepsanou odbornou kvalifikaci
  • Garance plnění technických podmínek pro možnost následného odkupu přípojky ze strany provozovatele distribuční soustavy
     

 
*Seznam technických partnerů pro výstavbu samostatně budované plynovodní přípojky v působnosti provozovatele distribuční soustavy RWE GasNet, s.r.o.


nahoru