FAQ - Často kladené dotazy

Zde naleznete odpovědi na nejčastější dotazy a řešení obvyklých situací, které mohou při používání portálu Distribuce plynu Online nastat.

Jakou žádost mám vybrat?

 • Žádost o připojení
  Tato žádost je určena pro jedno odběrné místo (jedno odběrné místo = jedna žádost). Zvolte v případě, že chcete připojit jednu neplynofikovanou nemovitost (jedno odběrné místo) a jste konečný zákazník (ten co bude odebírat plyn), nebo takového zákazníka zastupujete. Tuto žádost také zvolte, pokud chcete udělat změnu na odběrném místě (přepis, technická změna).
 • Žádost o prověření volné kapacity / Žádost o rozšíření DS
  Tato žádost je určena např. pro developera, obec, apod. Zvolte v případě, že potřebujete plynofikovat větší lokalitu nebo více nemovitostí současně. o Žádost o stanovisko k NEplynárenské stavbě NEplynárenská stavba je stavba, které se netýká výstavby plynárenského zařízení (např. budovy, komunikace, inženýrské sítě (voda, elektro, kanalizace, oplocení, terénní úpravy apod.). Zvolte v případě, že potřebujete informace o výskytu plynárenské sítě na vašem pozemku nebo v místě vaší stavby. Stanovisko, které obdržíte, se týká pouze plynárenské sítě v majetku nebo ve správě provozovatele distribuční soustavy GasNet, s.r.o.
 • Žádost o vytyčení plynárenských zařízení
  Zvolte v případě, že potřebujete určit polohu plynárenské sítě přímo v terénu. Žádost lze podat pouze s platným stanoviskem.
 • Žádost o registraci pro Žádost o vektorová data – odborná veřejnost
  Tato žádost je určena POUZE odborné veřejnosti, pro přístup je nutná registrace. Zvolte v případě, že potřebujete průběh sítě ve vektorové grafice.
 • Přejímka dokumentace
  Tato žádost je určena POUZE zhotovitelům, pro přístup je nutná registrace.

Kde mohu zadat elektronickou žádost?

Elektronickou žádost lze zadat na stránkách https://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/.

Jak zjistím, v jakém stavu se nachází mnou podaná žádost?

Připravte si číslo žádosti (najdete v zaslané e-mailové zprávě s potvrzením o přijetí) a volejte Zákaznickou linku GasNet 555 90 10 10 (Po-Pá 7-17 hod.).

Omylem jsem si smazal SMS.

V tomto případě si připravte číslo žádosti (najdete v zaslaném e-mailu) a volejte Zákaznickou linku GasNet 555 90 10 10 - odešleme Vám náhradní SMS.

Co mám dělat při technických problémech?

V případě technických potíží při podání žádosti použijte aplikaci „Technická závada“, která je zobrazena na spodní části formuláře.

POZOR – výše uvedená e-mailová adresa neslouží k žádostem o poslání SMS s heslem, k podávání informací o stavu žádosti apod. Na tyto žádosti nebude brán zřetel – k těmto situacím je výhradně určena Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10 (Po-Pá 7-17 hod.).

Potřebuji stanovisko pro další jednání s úřady – např. pro povolení stavby.

V žádosti o stanovisko volte v kroku č. 2 správný důvod žádosti – např. Povolení stavby – stavební režim.

Stavební úřad mi na vydané stanovisko nepovolí stavbu. Proč?

Pokud je stanovisko s důvodem žádosti „Sdělení o poloze a průběhu plynárenského zařízení“ (Existence sítí) vyhodnoceno jako dotčení plynárenské sítě v majetku nebo ve správě provozovatele distribuční soustavy GasNet, s.r.o. NENÍ toto stanovisko souhlasem pro povolením stavby nebo provedením stavební činnosti.

Stanovisko se souhlasem pro povolením stavby nebo provedením stavební činnosti získáte podáním žádosti s důvod žádosti:

 •  Povolení stavby-územní režim, nebo
 • Povolení stavby-stavební režim (ÚR + SP), nebo
 • Povolení stavby-nevyžadující ÚR/SP

Kdy bude vyřízeno stanovisko k NEplynárenské stavbě?

NEplynárenská stavba je stavba, která se netýká výstavby plynárenského zařízení (např. budovy, komunikace, inženýrské sítě (voda, elektro, kanalizace), oplocení, terénní úpravy apod.). Stavební zákon č. 183/2006 Sb. stanovuje zákonnou lhůtu na vyřízení žádosti 30 dnů od data podání (kalendářních) úplné žádosti.

U důvodu žádosti

 • Sdělení o poloze a průběhu plynárenského zařízení
 • Havárie (voda, plyn, elektřina atp.)

bude stanovisko vydáno ihned, u ostatních důvodů žádosti je obvyklá lhůta vyřízení elektronické žádosti cca 14 dnů.

Jaké přílohy mám vložit do žádosti o stanovisko?

Pro důvody „Havárie“ a „Sdělení o poloze a průběhu plynárenského zařízení“ se přílohy do žádosti nevkládají. Pro důvod „Předprojektová příprava“ je požadována katastrální mapa s jasně vyznačeným územím (např. šrafováním) a stručným popisem záměru v dané lokalitě. Pro všechny ostatní důvody je vyžadována technická zpráva, celková situace a koordinační situace se zobrazením všech existujících sítí, včetně stávajících plynovodních zařízení. Navíc je možno vložit i přílohy detailů apod.

Potřebuji aktualizovat žádost – doplnění přílohy.

Doplnění zašlete e-mailem na technika, který žádost řeší. Do předmětu e-mailu uveďte číslo žádosti (naleznete v e-mailu o potvrzení přijetí žádosti). E-maily naleznete v Kontaktním systému na adrese: https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/. Zadejte lokalitu, které se doplňovaná žádost týká a vyberte činnost „Stanovisko k existenci sítí a ke stavbě NEplynárenského zařízení“.

Nelze vložit přílohu při vyplňování formuláře.

Doporučujeme použití rozšířených typů prohlížečů – Chrome, Mozilla Firefox nebo Edge.

Potřebuji znovu zaslat stanovisko.

Stanovisko lze stáhnout na https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko/stazeni-stanoviska. Pokud nemáte aktuální přístupové heslo, připravte číslo žádosti (najdete v zaslaném e-mailu) a volejte Zákaznickou linku GasNet 555 90 10 10 (Po-Pá 7-17 hod.) - odešleme Vám náhradní SMS.

Potřebuji stornovat žádost.

Požadavek na stornování žádosti zašlete e-mailem na technika, který žádost řeší. Do předmětu e-mailu uveďte číslo žádosti (naleznete v e-mailu o potvrzení přijetí žádosti). E-maily naleznete v Kontaktním systému na: https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/. Zadejte lokalitu, které se doplňovaná žádost týká a vyberte činnost „Stanovisko k existenci sítí a ke stavbě NEplynárenského zařízení“.

Potřebuji vaše vzdání se práva odvolání k NEplynárenské stavbě vydanému povolení stavebního úřadu.

NEplynárenská stavba je stavba, která se netýká výstavby plynárenského zařízení (např. budovy, komunikace, inženýrské sítě (voda, elektro, kanalizace), oplocení, terénní úpravy apod.).

Pro vzdání se práva odvolání volejte, prosíme, Zákaznickou linku GasNet 555 90 10 10 (Po-Pá 7-17 hod).

Kde mohu získat situaci (rastrový obrázek) požadované lokality?

Pro její získání využijte „Žádost o vydání stanoviska“, jehož je situace nedílnou součástí. Pro prostou informaci zadejte jako důvod žádosti „Sdělení o poloze a průběhu plynárenského zařízení“.

Jsem projektant a potřebuji konzultovat záměr, projekt.

Požadavek zašlete e-mailem na technika, který řeší danou lokalitu. E-maily naleznete v Kontaktním systému na: https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/. Zadejte lokalitu, které se doplňovaná žádost týká a vyberte činnost „Stanovisko k existenci sítí a ke stavbě NEplynárenského zařízení“.

Potřebuji váš podpis na veřejnoprávní smlouvu.

Volejte prosím Zákaznickou linku GasNet 555 90 10 10 (Po-Pá 7-17 hod.).

Potřebuji VYTÝČENÍ plynárenského zařízení.

Správný postup naleznete zde: https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/.

Potřebuji zkontrolovat stavbu před zásypem výkopu.

Správný postup naleznete zde: https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/.

Nemohu se přihlásit do aplikace Žádost o vektorová data, do které jsem již byl přihlášen.

Zřejmě vypršela platnost Vašeho hesla, pro získání nového využijte možnost „Vygenerovat nové heslo“.

Žádost o vektorová data - přišel mi prázdný soubor s vektorovými daty, nedošlo k chybě?

Prázdný soubor je vygenerován, pokud se na Vámi uvedené lokalitě nenacházejí žádná data plynárenských zařízení. V takovém případě název souboru obsahuje slovo PRAZDNY. Pokud máte podezření, že se na dané lokalitě data plynárenských zařízení nalézají, kontaktujte nás na adrese distribuce-plynu-online@gasnet.cz.

Mohu získat v žádosti o vektorová data i polohopis?

Polohopis mohou získat pouze žadatelé typu dodavatelé a typu orgán státní správy a samosprávy.