FAQ - Často kladené dotazy

Zde naleznete odpovědi na nejčastější dotazy a řešení obvyklých situací, které mohou při používání portálu Distribuce plynu Online nastat.

Jak zjistím, v jakém stavu se nachází mnou podaná žádost?

Připravte si číslo žádosti (najdete v zaslané e-mailové zprávě s potvrzením o přijetí) a volejte infolinku 800 11 33 55.

Omylem jsem si smazal SMS.

V tomto případě si připravte číslo žádosti (najdete v zaslaném e-mailu) a volejte linku 800 11 33 55 - odešleme Vám náhradní SMS.

Co mám dělat při technických problémech?

V případě technických potíží při podání žádosti nás kontaktujte na e-mailové adrese distribuce-plynu-online@gasnet.cz. Popište problém a vložte obrázek sejmuté obrazovky (PrintScreen) s chybovým hlášením.
POZOR – výše uvedená e-mailová adresa neslouží k žádostem o poslání SMS s heslem, k podávání informací o stavu žádosti apod. Na tyto žádosti nebude brán zřetel – k těmto situacím je výhradně určena linka 800 11 33 55.

Potřebuji stanovisko pro další jednání s úřady – např. pro povolení stavby.

V žádosti o stanovisko volte v kroku č. 2 správný důvod žádosti – např. Povolení stavby – stavební režim.

Jaké přílohy mám vložit do žádosti o stanovisko?

Pro důvody „Havárie“ a „Informace o výskytu sítí (formát PDF)“ se přílohy do žádosti nevkládají. Pro důvod „Předprojektová příprava“ je požadována katastrální mapa s jasně vyznačeným územím (např. šrafováním) a stručným popisem záměru v dané lokalitě. Pro všechny ostatní důvody je vyžadována technická zpráva, celková situace a koordinační situace se zobrazením všech existujících sítí, včetně stávajících plynovodních zařízení. Navíc je možno vložit i přílohy detailů apod.

Nelze vložit přílohu při vyplňování formuláře.

Doporučujeme použití rozšířených typů prohlížečů - Internet Explorer, Chrome či Mozila.

Kde mohu získat situaci (rastrový obrázek) požadované lokality?

Pro její získání využijte Žádost o vydání stanoviska, jehož je situace nedílnou součástí. Pro prostou informaci zadejte jako žádosti (2.krok formuláře) důvod Existence sítí.

Potřebuji VYTÝČENÍ plynárenského zařízení.

Správný postup naleznete zde: http://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/.

Nemohu se přihlásit do aplikace Žádost o vektorová data, do které jsem již byl přihlášen.

Zřejmě vypršela platnost Vašeho hesla, pro získání nového využijte možnost „Vygenerovat nové heslo“.

Žádost o vektorová data - přišel mi prázdný soubor s vektorovými daty, nedošlo k chybě?

Prázdný soubor je vygenerován, pokud se na Vámi uvedené lokalitě nenacházejí žádná data PZ. V takovém případě název souboru obsahuje slovo PRAZDNY.

Pokud máte podezření, že se na dané lokalitě data PZ nalézají, kontaktujte nás na adrese vektorova-data@gasnet.cz.

Mohu získat v žádosti o vektorová data i polohopis?

Polohopis mohou získat pouze žadatelé typu dodavatelé a typu orgán státní správy a samosprávy.


nahoru