ESG

Chceme být součástí moderní a zelené energetiky. Záleží nám na tom, jak se chováme k sobě navzájem, k našemu okolí a k životnímu prostředí. Záleží nám na zdraví nás i celé společnosti. Proto jediné, co nám dává smysl, je podnikat udržitelně, odpovědně a ohleduplně. 

Za zkratkou ESG (Environmental, Social, Governance) se schovávají oblasti, které tvoří základy těchto našich snah. S ohledem na náš dlouhodobý závazek v oblasti ESG jsme formulovali čtyři zásady, které tvoří filosofii společnosti GasNet. 

  • Chceme být zosobněním standardů bezpečnosti 
  • Věříme v udržitelnost a budoucnost plynu 
  • Záleží nám na společné budoucnosti 
  • Podnikáme odpovědně a s respektem 

Chceme být zosobněním standardů bezpečnosti

Údržba našich plynárenských sítí bez ohrožení bezpečnosti široké veřejnosti, našich zaměstnanců a dodavatelů je naší stálou hlavní prioritou. Tam, kde to považujeme za nezbytné pro minimalizaci rizik pro naše zaměstnance, jdeme nad rámec zákonných požadavků a jsme vzorem pro celé odvětví. Nikdy nebudeme dělat kompromisy v oblasti bezpečnosti.

Snažíme se minimalizovat počet úrazů a být aktivní v jejich hlášení, abychom měli stálý přehled a mohli se zlepšovat. Předvídáme scénáře mimořádných událostí a jsme připraveni okamžitě jednat a nastalou situaci řešit.

Podporujeme: projekty spojené se zvyšováním bezpečnosti práce

Věříme v udržitelnost a budoucnost plynu

Věříme, že je nezbytné reagovat na měnící se svět a být součástí nízkouhlíkové, udržitelné budoucnosti. Snažíme se lépe porozumět přímým i nepřímým důsledkům naší činnosti a pokud možno minimalizovat nepříznivý dopad na životní prostředí.

V posledním desetiletí naše emise skleníkových plynů postupně klesaly. Doufáme, že se nám tento trend do budoucna podaří ještě zrychlit díky snižování emisí z hlavních zdrojů v provozu. Už teď se připravujeme na budoucnost – chystáme naši síť na zelené plyny, ať už to bude biometan nebo vodík. Budoucnost energetiky je totiž zelená.​​​​​​​

Podporujeme: projekty zaměřené na udržitelnost

Záleží nám na společné budoucnosti

Záleží nám na našich zaměstnancích a našem okolí. Budujeme u nás proto spravedlivé a inkluzivní pracovní prostředí a stavíme na základech otevřené a pravidelné komunikace s našimi lidmi. Prosazujeme diverzitu ve všech podobách (věku, vzdělání, zkušeností, genderu). Spolupracujeme s Czechitas, podepsali jsme memorandum Pride Business Forum a v květnu 2021 jsme se spolu s dalšími lídry v oblasti diverzity na českém trhu práce stali signatáři evropské Charty diverzity.

Navázali jsme spolupráci s několika školami na projektech a soutěžích pro studenty, včetně Energetické olympiády a Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu.

Jsme dlouhodobým generálním partnerem Ankety Dobrovolní hasiči roku, která oceňuje 360 000 dobrovolných hasičů z celé České republiky a vyzdvihuje jejich zásadní přínos pro bezpečnost.

Podporujeme: dobrovolné hasiče, Czechitas, Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu, plynárenské učňovské školství

Podnikáme odpovědně a s respektem

Naši partneři a akcionáři vědí, že svým reportingem transparentně informujeme o naší činnosti a výsledcích. Chceme stabilní budoucnost a management se této zásady pevně drží. Vždy se řídíme jasnými pravidly, které nám dává regulátor a legislativa.