Náš závazek ESG

Jsme společensky odpovědná firma se silným důrazem na udržitelnost, životní prostředí a etické řízení.

Prosazujeme digitalizaci a využívání moderních technologií, protože věříme, že to je cesta k udržitelnému rozvoji podnikání.

Záleží nám na budoucnosti, kterou utváříme společně s našimi zaměstnanci a partnery.

Zavázali jsme se pomáhat komunitám a podporovat diverzitu.

Náš závazek ESG

Strategie skupiny GasNet v oblasti ESG stojí na čtyřech pilířích, které jsou v souladu s Cíli udržitelného rozvoje OSN. 

Zosobňujeme standard bezpečnosti a ochrany zdraví

V bezpečnosti neděláme kompromisy a jdeme nad rámec zákonných povinností. Chceme být zosobněním standardu bezpečnosti. Zdraví nás i celé společnosti je vždy na prvním místě. GasNet rovná se bezpečnost.

Přečtěte si víc o tom, čeho jsme dosáhli a jaké máme cíle do budoucna.

Věříme v environmentální udržitelnost a budoucnost plynu

Evropa jde cestou dekarbonizace a udržitelného hospodářství. Strategie skupiny GasNet má jasný cíl: chceme být pilířem moderní a zelené energetiky. Věříme v environmentální udržitelnost a budoucnost plynu, protože plynárenství má svoji zelenou a bezemisní budoucnost. My se na ni připravujeme už dnes.

Přečtěte si víc o našich závazcích a klíčových programech Green GasNet a Future of Gas.

Staráme se o naše zaměstnance i společnost kolem nás

Věříme v rozmanitost. Podporujeme spravedlivé a inkluzivní pracovní prostředí. Naši lidé a komunity kolem nás stojí ve středu našeho podnikání.

Přečtěte si víc o tom, jak podporujeme komunity, a o našem přístupu k diverzitě.

Podnikáme odpovědně a ohleduplně

Kodex chování, propracovaný model řízení organizace a silný management rizik i bezpečnosti ukazují, že si uvědomujeme, jaký dopad na naše okolí má naše práce.  Hlásíme se k iniciativě OSN Global Compact.

Přečtěte si víc o našich etických standardech a modelu řízení.

ESG rating

V listopadu 2023 jsme získali od globální ratingové agentury Sustainalytics již třetí ESG rating. Hodnocení 14,6 bodů znamená nízké riziko významných finančních dopadů způsobených faktory ESG. V porovnání s dalšími plynárenskými podniky byl GasNet vyhodnocen jako celosvětově třetí nejlepší společnost.

Copyright ©2023 Sustainalytics. Všechna práva vyhrazena. Tento oddíl obsahuje informace vytvořené společností Sustainalytics (www.sustainalytics.com). Tyto informace a údaje jsou vlastnictvím společnosti Sustainalytics a/nebo jejích dodavatelů (údaje třetích stran) a jsou poskytovány pouze pro informační účely. Nepředstavují podporu žádného produktu nebo projektu ani investiční poradenství a není zaručeno, že jsou úplné, včasné, přesné nebo vhodné pro konkrétní účel. Jejich použití podléhá podmínkám dostupným na https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers.